Left menu:

ФОТОГАЛЕРЕЯ (додано новий розділ " О.А.Дорошенко"

Шкільна бібліотека

Шкільна бібліотека“Книги – морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна,

 Той , хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.”
                    І.Я.  Франко

   Нині, в період відродження  національної культури, духовних і культурних традицій нашого народу,  бібліотека у школі  є однією з важливих культурно – освітніх , виховних  та науково – допоміжних ланок, яка виконує велику роль у формуванні  національної свідомості, любові до свого народу, своєї землі .
     Завдання шкільної бібліотеки  полягає не лише в тому , щоб забезпечувати ефективність навчально -  виховного процесу, але й – і це  дуже важливо  -  в тому, щоб прищеплювати учнями любов до книжки , інтерес до читання, навчити учнів  бережно ставитися до книги – основи  -  основ буття людського.
     Для виконання цих завдань  у школі  створені необхідні умови. Вже саме приміщення бібліотеки вабить і викликає  у  відвідувачів захоплення: естетично оформлені книжкові виставки, на яких охайно розміщені книги, багато квітів.
     Бібліотека має  читальний зал  і спеціальне приміщення для збереження  навчальної літератури.

Сьогодні бібліотека обслуговує 350 читачів. Це учні, вчителі, батьки, працівники школи.
      Вся робота в бібліотеці  ведеться відповідно до нормативних документів. Чітко обліковується література, яка надходить до бібліотеки.

Загальна  кількість записується в сумарні книги, а індивідуальний облік -  в інвентарні.  Також є  реєстраційна  картотека підручників.
     Комплектування  фонду ведеться з   різних джерел:
           - найбільш дієве – централізоване комплектування, це та література, яку одержуємо  з методично-видавничого центру організації випуску і доставки підручників Міністерства освіти і науки України відповідно до замовлень;
           - спонсорська  допомога;
           - передплата на періодичні видання.
      Підручники видають учням  класні керівники. Ведеться облік книг у спеціальному журналі , у якому вказано  на стан підручника, рік його видання . У кожному класі  створено “ Ради старійшин”, які перевіряють  стан підручників щомісяця  та допомагають  бібліотеці у роботі  з  боржниками. Роботу “ Ради старійшин “ організовує  оргкомітет, а контролює  штаб “ Живи, книго!”, до складу якого входить бібліотечний актив. Бібліотечний актив  раз у чверть  проводить рейди – перевірки  стану збереження підручників. Підсумки  рейдів  відображаються  на стенді “ Живи, книго!”, який розміщений в бібліотеці.
 Бібліотека передплачує такі видання: “Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”, “ Освіта України”, “ Завуч “, “ Вечірні  Черкаси”,” Нова  доба “, “ Все для вчителя “,  “ Позакласний час “, “ Розкажіть онуку “, “ Шкільна бібліотека “, “ Джерело “,
“ Драбівщина” “Пізнайко”, “Барвінок” “Казковий вечір”.
     Так, у 2002 році бібліотекою була проведена акція “ Місцеві  меценати”. Товариство “ Агрофірма “ Великий Хутір “ та  кооператив  “ Агрополіс” надали  спонсорську допомогу   на суму 400 гривень. За ці кошти  придбали  енциклопедії, довідники. В подарунок від народного депутата Верховної Ради Украъни Богдана Губського надійшло  майже 100 екземплярів  методичної, науково – популярної, художньої літератури.
     Книжковий фонд бібліотеки у 2002 році  поповнився  497 екземплярами  навчальних підручників.Виставка книг

Важливим показником  рівня  виховної роботи в школі  є стан збереження  навчальної книги. З метою поліпшення роботи  щодо збереження підручника та книги, виховання поваги до праці людей, які їх створюють, а також залучення підростаючого покоління до книги, як джерела знань, культурних надбань та цінностей народу, щорічно по школі  видається наказ  та  розробляються   заходи щодо проведення  Всеукраїнської  акції  “ Живи, книго! “ ( Положення про організацію та проведення акції додається).
      Ця  робота стосується  як  учнівського  та  педагогічного колективу школи, так  і громадськості.
       Фонд шкільних підручників  обліковується  і зберігається окремо від  бібліотечного фонду бібліотеки.  Разом з класними керівниками розподіляємо підручники по класах. Особливу увагу звертаємо на дітей  - сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей  з малозабезпечених сімей. Обов’язково  звертаємо увагу на те, як  учень зберігав підручники протягом минулого року.
       Вже на початку року створюємо пости  бережливих  у кожному класі, а також оформляємо стенд “ Живи, книго !”, де фіксуємо наслідки перевірки підручників.

учні  8-б класу оформляють стенд

 На фотографії учні  8-б класу оформляють стенд "Живи, книго!"


Роботу дозору бережливих організовує і контролює штаб "Живи, книго!", до складу якого входить бібліотечний актив.