Left menu:

ФОТОГАЛЕРЕЯ (додано новий розділ " О.А.Дорошенко"

Козорізи. Історія роду

Замість післямови

1. Рід Козорізів має козацьке коріння, яке  сягає сивої давнини. Судячи з козацьких реєстрів, представники цього роду були переважно вихідцями з Лівобережжя України, де й осідали на обжитих територіях або засновували нові хутори на вільних землях. Козорізи є етнічними українцями.

2. Козорізи походили із середовища простого козацтва, тому серед них  не було (або не вдалося виявити) ні представників козацької старшини, ні представників українського шляхетства, які б помітно вирізнялися  своїм соціальним чи майновим становищем. Втім, у процесі колонізації українських земель Козорізи втратили свої козацькі привілеї й перейшли в розряд посполитих, залежних селян.

3. Представники наступних поколінь Козорізів  займалися переважно хліборобством і  вели осілий спосіб життя. Одним з центрів такого осідку можна вважати хутір Козорізи та   село Перервинці Драбівського району Черкаської області, яке належить до історичної Полтавщини.

4. У XVIII-XIX століттях відбувалося переселення  Козорізів на інші землі, зокрема й до села Великий Хутір, що було зумовлене  соціально-економічними чинниками і здебільшого носило стихійний характер. Питання про причини переселення Козорізів за межі України і географія їхньої присутності там поки що залишаються до кінця не вивченими.

5. У XX столітті рід Козорізів зазнав суттєвих втрат внаслідок політичних репресій, колективізації, голодоморів та участі у Другій світовій війні. За післявоєнний час також відбулися суттєві зміни у соціальній структурі цього роду, багато представників якого переселилися до великих міст і містечок, втративши зв’язок з батьківськими місцями. Очевидно, ця  тенденція триватиме і далі, що негативно позначатиметься на цілісності роду і на його соціокультурній  ідентичності.

6. Попри все, життя триває і сьогодні  його наповнює своїм змістом  уже нове покоління Козорізів. Сподіваюся, його представникам також буде цікаво  ознайомитися з цим нарисом, бо, власне кажучи, він для них і писався. Від них же залежить і те, яким буде продовження цього нарису через десять, а може й через сотню літ. А те, що воно буде, немає сумнівів.